صندلی ریاست شورای شهر تهران به چه کسی می رسد؟

تصاویر | روستایی که به‌زودی به زیر آب خواهد رفت!
آرمان نوشت:برای ریاست شورای پنجم شهر تهران نیز جز مرتضی الویری، نام محسن هاشمی و ابراهیم امینی به گوش می‌رسد.

تصاویر | روستایی که به‌زودی به زیر آب خواهد رفت!