عکس | خانه کودکی ترامپ

تصاویر | رعد و برق‎‌های دره طوفانی مانیومنت آریزونا
خانه دوران کودکی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نیویورک روی سایت اجاره خانه AirBnB برای اجاره عرضه شد.

تصاویر | رعد و برق‎‌های دره طوفانی مانیومنت آریزونا