سفیر سابق کشورمان در عراق درگذشت نوشیروان مصطفی را تسلیت گفت

تصاویر | رأی دادن از زندان اوین | انتخاباتی که آزاد و در بند نمی‌شناسد
حسن دانایی فر سفیر سابق کشورمان در عراق درگذشته نوشیروان مصطفی رهبر حزب تغییر کردستان عراق را تسلیت گفت.

تصاویر | رأی دادن از زندان اوین | انتخاباتی که آزاد و در بند نمی‌شناسد