امضای یادداشت تفاهم میان کتابخانه‌های ملی ایران و بلغارستان

تصاویر | دومین شب عزاداری محرم ۱۴۳۹ با حضور رهبر انقلاب
یادداشت تفاهمی میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی بلغارستان امضا شد.

تصاویر | دومین شب عزاداری محرم ۱۴۳۹ با حضور رهبر انقلاب