درخشش دوباره دو رگه‌ای که کی‌روش دنبالش بود

تصاویر | در خیابان‌ها صدای بهار می‌آید
سامان قدوس این بار در جام حذفی سوئد خوش درخشید.

تصاویر | در خیابان‌ها صدای بهار می‌آید