پرسپولیس از پرواز تهران جا ماند

تصاویر | داوطلبانی که جوجه فلامینگوهای اسپانیا را شمردند
تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل ازدحام و ترافیک از پرواز بازگشت به تهران بازماند.

تصاویر | داوطلبانی که جوجه فلامینگوهای اسپانیا را شمردند