جلوگیری از سرگیجه سالمندان با حرکات ساده سر

تصاویر | خوش‌بوترین جشنواره دنیا در کرج!
نتایج یک مطالعه نشان می دهد گروهی از سالخوردگانی که سرگیجه دارند می توانند تنها روزی پنج دقیقه با انجام چند حرکت ساده سر به علائم سرگیجه خود خاتمه دهند.

تصاویر | خوش‌بوترین جشنواره دنیا در کرج!