عکس | شهری از سنگ و مه در عکس روز نشنال جئوگرافیک

تصاویر | خلاقیت بدون مرز در ونیز
عکس روز نشنال جئوگرافیک تصویری از آسمان خراش های شهر ابوظبی را در هنگام طلوع خورشید نشان می‌دهد که بخش زیرین آن‌ها زیر مه مدفون شده‌اند.

تصاویر | خلاقیت بدون مرز در ونیز