نتایج مطالعات در پهنه های معدنی استان اردبیل حکایت ازوجود فلزات گرانقیمت دارد

تصاویر | خسارات زلزله ۴.۹ ریشتری در روستای ایوق آذربایجان شرقی
نتایج مطالعات در پهنه های معدنی استان اردبیل مثبت بوده و شواهد از وجود کانی های گران قیمت در انها حکایت دارد.

تصاویر | خسارات زلزله ۴.۹ ریشتری در روستای ایوق آذربایجان شرقی