غذا، کرم صورت و حالا سوخت هواپیما؛ همه بهره‌برداری‌های ژاپنی‌ها از “جلبک”

تصاویر | خاموشی به وقت «ساعت زمین» در چهارگوشه دنیا
توکیو طرح بزرگ خود را با استفاده از جلبک‌های کوچک راه‌اندازی کرد. این ارگانیسم ظریف‌تر از یک تار مو می‌تواند در آینده برای سوخت‌های هواپیما مورد استفاده قرار بگیرد.

تصاویر | خاموشی به وقت «ساعت زمین» در چهارگوشه دنیا