برای مقابله با آلودگی‌هوا باید مینی‌بوس‌ها را جمع‌کرد؟/ با هزینه یک‌کیلومتر مترو، همه مینی‌بوس‌ها نو می‌شوند

تصاویر | حضور مردم کوبا در مراسم یادبود فیدل کاسترو
درحالی که دولت به پیشنهاد وزارت کشور و شهرداری تصویب کرده مینی‌بوس ها از شهرهای بزرگ و صنعتی جمع شوند و به جایشان تاکسی نو به مالکان داده شود، انجمن اسلامی دانشگاه تهران اولین نشست محیط زیستی خود را با عنوان «جایگزینی، نوسازی یا بهینه‌سازی مینی‌بوس‌‌های شهر تهران» برگزار کرد.

تصاویر | حضور مردم کوبا در مراسم یادبود فیدل کاسترو