لاریجانی: ایران در بحث هسته‌ای تصمیم داهیانه گرفت

تصاویر | حضور رهبرانقلاب در مراسم دانش‌آموختگی و درجه‌گذاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث هسته‌ای آرای مختلفی وجود داشت اما نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم داهیانه‌ای گرفت.

تصاویر | حضور رهبرانقلاب در مراسم دانش‌آموختگی و درجه‌گذاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی