آغاز طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان شرقی

تصاویر | حال و هوای اردیبهشت و نشاکاری در لنگرود
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی گفت: طرح آمارگیری از نیروی کار فصل بهار1396در استان همزمان با سراسر کشور از امروز آغاز شد.

تصاویر | حال و هوای اردیبهشت و نشاکاری در لنگرود