محمد اصفهانی «داغ نهان» را خواند

تصاویر | جنگل‌های سراوان در محاصره زباله‌ها
محمد اصفهانی در اولین همکاری خود با سازمان هنری رسانه‌ای اوج، ترانه‌ای از عبدالجبار کاکایی را با عنوان «داغ نهان» اجرا کرده است که به زودی منتشر خواهد شد.

تصاویر | جنگل‌های سراوان در محاصره زباله‌ها