تعطیلی تهران در شهریور ماه شایعه است

تصاویر | جمعه خونین کابل با حمله داعش به مسجد شیعیان
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خبر تعطیلی تهران به مدت 5 روز از تاریخ 7 تا 11 شهریور ماه صحت ندارد.

تصاویر | جمعه خونین کابل با حمله داعش به مسجد شیعیان