اینفوگرافیک | نگاهی به وظایف شوراهای شهر و روستا

تصاویر | جشنواره زیبایی اسب عرب در کرمان
در اینفوگرافیک زیر وظایف شوراهای شهر و روستا را می‌بینید.

تصاویر | جشنواره زیبایی اسب عرب در کرمان