عکسی از تولد ستاره استقلالی

تصاویر | جزیره‌ پر ماجرای ایرانی که «شیخ سعد» نام داشت
مهاجم استقلال امروز ۲۵ ساله شد.

تصاویر | جزیره‌ پر ماجرای ایرانی که «شیخ سعد» نام داشت