کشف و ضبط 520 کیلو گرم زغال غیر مجاز بلوط در سلسله

تصاویر | تکیه قجری در کوچه‌های فدیمی کرمانشاه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلسله ، از کشف وضبط 520 کیلوگرم زغال غیر مجاز بلوط در این شهرستان خبر داد.

تصاویر | تکیه قجری در کوچه‌های فدیمی کرمانشاه