واکنش وزارت اقتصاد به اظهارات تلویزیونی یکی از نامزدها

تصاویر | تماشای ۱۵هزار ستاره با چشم غیر مسلح
اتهامات دروغین خللی در اراده چند صد هزار پرسنل نظام بانکی وارد نخواهد کرد.

تصاویر | تماشای ۱۵هزار ستاره با چشم غیر مسلح