پنجمین‌ نشست کنسولی میان ایران و روسیه برگزار شد

تصاویر تصادف هولناک لامبورگینی آونتادور
یوگنی سرگویچ ایوانف مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه روسیه و هیات همراه با علی چگینی مدیر کل کنسولی وزارت خارجه دیدار و پنجمین نشست کنسولی جمهوری اسلامی ایران و روسیه را برگزار کردند.

تصاویر تصادف هولناک لامبورگینی آونتادور