تصاویر | کاوش‌های باستان‌شناسی در ریوی‌ تپه

تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم
کاوش‌های باستان‌شناسی با همکاری باستان‌شناسان آلمانی در تپه تاریخی ریوی منجر به کشف شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی در این منطقه شده است.

تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم