سرعت‌گیر یا کوهان شتر

تصاویر | تجمع عظیم عزاداران اربعین حسینی در حرم حضرت شاهچراغ(ع)
به نظر شما وقتی یک سرعت‌گیر جدید را در خیابان ببینیم به چه می رسیم

تصاویر | تجمع عظیم عزاداران اربعین حسینی در حرم حضرت شاهچراغ(ع)