“سازاق” در جشنواره ی رضوی رونمایی می شود/ ادای دین فیلمساز تبریزی به مادران انتظار

تصاویر | به این عکس‌ها دو بار نگاه کنید!
فیلم کوتاه “سازاق” اثر علیرضا سلمانپور، فیلمساز بنام تبریزی با راه یابی به جشنواره فیلم کوتاه رضوی در یزد رونمایی می شود.

تصاویر | به این عکس‌ها دو بار نگاه کنید!