مذاکره روسیه با آمریکا برای ساخت دو ایستگاه فضایی بین‌المللی

تصاویر | بهره‌برداری از نخستین مزرعه زعفران در سنندج
روسیه در خصوص امکان ساخت دو ایستگاه فضایی بین المللی در مدار کره ماه با آمریکا گفتگو کرده است.

تصاویر | بهره‌برداری از نخستین مزرعه زعفران در سنندج

اخبار بازیها