نظرات فقهای شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر و تئوری فراموش‌شده امام خمینی

تصاویر | بلاتکلیفی مسافران نجف در فرودگاه امام خمینی(ره)
انتخاب نوشت:ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد فارغ از آنکه چه نتیجه ای در پی داشته باشد، به یک بحث فقهی، ‏علمی و تاریخی میان سیاسیون کشور بدل شده است.‏

تصاویر | بلاتکلیفی مسافران نجف در فرودگاه امام خمینی(ره)