پالایشگاهی که ۱۰میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند

تصاویر | برگزیدگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون
پالایشگاه نهم، به عنوان بزرگترین پالایشگاه گازی کشور در 6 ماه نخست امسال بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز را فرآوری کرده است

تصاویر | برگزیدگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون