رازهای فواران آتش‌فشان‌ها

تصاویر | برگریزان پاییز در آبشار یاسوج
ایسنا نوشت: محققان دانشگاه بریستول با کشف بزرگترین دریاچه آب زیرزمینی در زیر یک آتش‌فشان غیر فعال، علت اصلی فوران مواد مذاب در سطح زمین را پیدا کردند.

تصاویر | برگریزان پاییز در آبشار یاسوج

دانلود shareit