تصاویری از گل‌های حیاتی کاپیتان راموس در رئال مادرید

تصاویر | برنامه سری موشکی کره شمالی
سرخیو راموس در طول این چند فصل اخیر نقش غیرقابل انکاری در پیروزی‌‌های حساس رئال داشته است.

تصاویر | برنامه سری موشکی کره شمالی