طعنه مدافع سابق رئال به هواداران کهکشانی‌ها

تصاویر | بدرقه رئیس‌جمهور در فرودگاه مهرآباد به مقصد قزاقستان
مدافع پرتغالی سابق رئال مادرید به هواداران تیم سابق خود کنایه زد.

تصاویر | بدرقه رئیس‌جمهور در فرودگاه مهرآباد به مقصد قزاقستان