دستور لاریجانی برای بررسی پرونده حکم جلب “نماینده تهران” در نخستین جلسه هیئت نظارت بر نمایندگان

تصاویر | بازگشت پرندگان مهاجر به دریاچه زریبار
تسنیم نوشت:نائب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره پرونده “محمود صادقی” نماینده تهران در مجلس گفت: پرونده مربوط به این نماینده مجلس در نخستین جلسه هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی می‌شود.

تصاویر | بازگشت پرندگان مهاجر به دریاچه زریبار