آزمون استخدامی تمدید شد

تصاویر | بازسازی دنیای جذاب انیمیشن‌ها در جشنواره مجسمه‌های شنی در بلژیک
واحدمرکزخبر نوشت: مهلت نام نویسی چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (شهریور ۱۳۹۶) تا ساعت ۲۴ یک شنبه ۱۱ تیر تمدید شد.

تصاویر | بازسازی دنیای جذاب انیمیشن‌ها در جشنواره مجسمه‌های شنی در بلژیک