عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک تکذیب شد

تصاویر | بازداشت ۶۰۰ معتاد در تهران در کمتر از ۲۴ ساعت
ایسنا نوشت:قرارگاه حمزه سیدالشهدا سپاه عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک در خارج مرزهای کشور را تکذیب کرد.

تصاویر | بازداشت ۶۰۰ معتاد در تهران در کمتر از ۲۴ ساعت