جواب مشخصی در مورد چرایی بیماری جعفر والی ندادند/ ایرج راد از مرگ هنرمند پیشکسوت گفت

تصاویر | بارش برف در اردبیل
ایرج راد معتقد است از نظر پزشکی رسیدگی لازم و کافی در مورد جعفر والی انجام نشد و جواب مشخصی هم در این مورد ندادند.

تصاویر | بارش برف در اردبیل