یعقوب با استقلال تمدید کرد

تصاویر | اینجا گورستان هواپیماهای ایران است
یعقوب کریمی با امضای قراردادی به مدت یک فصل دیگر در استقلال بازی خواهد کرد.

تصاویر | اینجا گورستان هواپیماهای ایران است