پلیس انگلیس حادثه لندن را تروریستی اعلام کرد

تصاویر | اولین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
ایرنا نوشت: متروپلیتین پلیس لندن صبح جمعه انفجار در ایستگاه مترو ‘پارسونز گرین’ واقع در غرب لندن که منجر به زخمی شدن شماری از مردم شده است را تروریستی خواند.

تصاویر | اولین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور