۲۰۲۳ سال ورود قطارهای خودران سریع‌السیر فرانسه

تصاویر | انفجار در شانزه‌لیزه پاریس | منفجر شدن خودروی مهاجم بعد از برخورد با خودروی پلیس
فرانسه قطارهای خودران سریع‌السیر خود را در سال 2023 وارد خطوط ریلی خود می‌کند.

تصاویر | انفجار در شانزه‌لیزه پاریس | منفجر شدن خودروی مهاجم بعد از برخورد با خودروی پلیس