تصاویر | خداحافظی هواداران چاپه کوئنسه با قهرمانانی که دیگر نیستند

تصاویر | انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگو
مراسم بزرگداشت اعضای درگذشته تیم چاپه کوئنسه همزمان در برزیل و کلمبیا برگزار شد.

تصاویر | انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگو