طرح محله بندی شهر و تعیین مسئول مستقیم برای هر محله اجرا می شود

تصاویر | اموال مسروقه کشف شده در طرح تقاضای صفر نیروی انتظامی
شهردار خرم آباد در جمع معاونان و مدیران مالی شهرداری خرم آباد گفت: محله‌بندی شهر موجب تمرکز زدایی و افزایش کیفیت خدمات با تقسیم‌ وظایف است و ساز و کارهای مالی و درآمدی شهرداری را اصلاح خواهیم کرد.

تصاویر | اموال مسروقه کشف شده در طرح تقاضای صفر نیروی انتظامی