کابینه پیشنهادی یک کمپین تلگرامی برای ابراهیم رئیسی /جدال بین هواداران بالا گرفت

تصاویر | افتتاح پروژه‌های اقتصادی و اجرایی در مازندران با حضور رییس‌جمهور
بازار اخبار و شایعات درباره کابینه احتمالی ابراهیم رئیسی در فضای مجازی داغ شده است.

تصاویر | افتتاح پروژه‌های اقتصادی و اجرایی در مازندران با حضور رییس‌جمهور