تیلرسون با وزیر خارجه قطر و یک مقام کویتی دیدار می‌کند

تصاویر | اشعار و نقاشی‌های پشت کامیونی در پاکستان
مهر نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن با وزیر خارجه قطر و همچنین وزیر مشاور در امور هیات وزیران کویت دیدار می کند.

تصاویر | اشعار و نقاشی‌های پشت کامیونی در پاکستان