گریه برای بی‌مهری به کشتی سازان ایرانی

تصاویر | ادامه اعتراضات مردمی علیه رئیس‌جمهوری کره جنوبی
ایرنا نوشت: مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران اعلام کرد: درآمد های این مجتمع در پنج سال گذشته ازرشد پنج برابری برخوردار شده ؛ به گونه ای که درآمدهای این شرکت از 90 میلیارد تومان در سال 1390 به 525 میلیارد تومان افزایش یافته است.

تصاویر | ادامه اعتراضات مردمی علیه رئیس‌جمهوری کره جنوبی