فیلم | عملیات سخت و دشوار آواربرداری پلاسکو

تصاویر | ادامه آواربرداری در پلاسکو؛ هیچ خبری از مفقودان نیست
تصاویر ویدئویی زیر نشان می‌دهد تا چه حد عملیات آواربرداری پلاسکو سخت و طاقت فرساست.

تصاویر | ادامه آواربرداری در پلاسکو؛ هیچ خبری از مفقودان نیست