مقایسه تصویری ابرماه با ریزماه/عکس روز ناسا برای رصد ماه در ۲۴ آبان

تصاویر | اتوبوس مطالعه در همدان
روز دوشنبه ۲۴ آبان پدیده‌ ابرماه رخ می‌دهد. فردا ماه کامل درحالی طلوع می‌کند که نسبت به حالت عادی، مقداری پرنورتر و بزرگتر است. علتش این است که در این هنگام، ماه در نزدیکی حضیض مداری خود قرار دارد. یعنی در مدار بیضوی‌اش تقریبا در نزدیک‌ترین فاصله با زمین قرار می‌گیرد.

تصاویر | اتوبوس مطالعه در همدان

دانلود shareit