مالک علی‌بابا یک شبه ۲.۸میلیارد دلار ثروتمندتر شد

تصاویر | ابزارهای حرفه‌ای چینی‌ها برای تقلب در امتحانات
مهر به نقل از بلومبرگ نوشت:ثروت خالص «جک ما»، موسس هولدینگ علی بابا با بالاتر رفتن پیش بینی رشد فروش این شرکت از تخمین تحلیلگران -علی رغم اقتصاد رو به افول چین- یک شبه ۲.۸ میلیارد دلار افزایش یافت .

تصاویر | ابزارهای حرفه‌ای چینی‌ها برای تقلب در امتحانات