توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ لغو محدود روادید میان ایران و روسیه

تصاویر | آلودگی هوای مشهد
سخنگوی وزارت امور خارجه اخبار منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر لغو روادید میان ایران و روسیه را ناقص دانست و گفت: قرار است ویزای تورهای گردشگری تحت شرایط خاصی، میان دو کشور لغو شود که هنوز امضا و اجرایی نشده است.

تصاویر | آلودگی هوای مشهد