ترامپ یا کلینتون؛ چینی‌ها کدام را ترجیح می‌دهند؟

تصاویر | آلودگی شدید هوا در هند
ایرنا نوشت: به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس جمهوری آینده برای چین و مردم آن بیشتر از هر کشور و ملت دیگری در منطقه شرق، جنوب شرق آسیا و آسیای شمال شرقی خوشایند است.

تصاویر | آلودگی شدید هوا در هند

نصب تلگرام فارسی