انتقال گاز سکوی فاز 21 به پالایشگاه؛ نیمه دوم آذرماه

تصاویر | آلودگی‌ اینجا بیداد می‌کند
با تکمیل عملیات راه‌اندازی خط لوله فاز 21 میدان گازی پارس جنوبی و انتقال گاز این سکو به پالایشگاه خشکی فازهای 20 و 21 این میدان مشترک؛‌ افزایش تولید یک میلیارد فوت مکعبی تولید گاز کشور در نیمه دوم آذرماه سال جاری محقق خواهد شد.

تصاویر | آلودگی‌ اینجا بیداد می‌کند