فیلم | گزارش نطق ترامپ پس از پیروزی در صدا و سیما | گفته بود سیفون را می‌کشد …

تصاویر | آخرین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و برگزاری اختتامیه
مقدمه گزارش صدا و سیما درباره اولین نطق ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ویدئو در زیر ببینید.

تصاویر | آخرین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و برگزاری اختتامیه

دانلود تلگرام