درخواست رسمی کوتینیو برای خروج از لیورپول

تصاویر | آتش‌سوزی در دو خط متروی لندن
ستاره برزیلی لیورپول می‌خواهد این تیم را ترک کند.

تصاویر | آتش‌سوزی در دو خط متروی لندن