عکسی کمتردیده شده حضور از زنان در امجدیه

تصاویر | آتش‌سوزی انبار کالا در میدان بهارستان
زمانی ورزشگاه امجدیه میزبان بانوان برای تماشای فوتبال بود.

تصاویر | آتش‌سوزی انبار کالا در میدان بهارستان